Cirkulär 22.10.2006

Borgå 22.10.2006


Hej i höstrusket!

Denna gång är ljuset i tunneln inte det emotkommande tåget, utan Julfesten som infaller fredagen den 17.11.2006.

Före julfesten går vi och ser på en flamenco dansföreställning ”Contrastes” på Grand i Borgå kl. 19.00. Föreställningen kostar 15 €. Bland dansarna hittar fö. vi en nära släkting till ordföranden! (se nedan).

Den som inte beser flamencon kan komma direkt till julfesten som firas på restaurang Hanna-Maria i Borgå (på Mellangatan nära Alko eller gamla Simolins). Julfesten börjar ca kl. 20.15. Denna gång kan vi lämna reservdrickan hemma, eftersom det finns fulla rättigheter på stället. Priset blir 25€/person. Ta gärna med en liten julklapp (typ 1 €), eftersom julgubben redan torde vara på väg – ty det har han lovat! Föreningens manskör har fått nya medlemmar, och kommer traditionellt att sjunga in julen. Anmälningar till Calle Stråhlmann så snart som möjligt (hem 019 582 646 eller mobil 050 3260331).

Vårt nya medlemsregister sätts nu på prov: om medlemsavgiften är obetald medföljer ett inbetalningskort. Om något fel trots allt inträffat tag gärna kontakt med undertecknad eller Britta Engström 019 515 614 (britta.engstrom@dnainternet.net).

Årsmötet hålls preliminärt tisdagen den 6 februari 2007.


Resan till Skärgårdscentret vid Korpoström, Houtskär och Pargas blev lyckad, nästan 30 deltagare. Skärgårdscentret var imponerande och det var intressant att bekanta sej med Bosse Mellbergs fembolsbåt ”Framtiden”. Museerna i Houskär håller på att bli mycket fina, storbåtsbygget i Pargas gav mycket inspiration. Mest kommer vi väl ihåg den trevliga kvällsfesten med Houtskärs allmogebåtsseglare – tack!

Vi ses på julfesten – VÄLKOMMEN!!


Arvid (Nyberg), sekreterare

050 331 8444
09 677878