Östnylands allmogebåtsförening rf.


Hej!


Ur snömassorna spirar, trots allt, det första glada vårtecknet:: föreningens årsmöte!

Årsmötet hålls på Grand i Borgå tisdagen den 8.2.2011 kl. 18.00, sedvanliga stadgeenliga ärenden avhandlas. Medlemsavgiften föreslås bli som tidigare 15 €.
Nya krafter behövs fortsättningsvis i styrelsen, det är bara att anmäla intresse.

Före mötesförhandlingarna håller Erkki Lönnqvist ett föredrag kl. 18.00 - 18.45: ”Underhåll av träbåtar”.

Sommarens program är inte ännu fastslaget, men blir i stort sätt traditionellt. Datum för talkon, seglingar och andra begivenheter kommer senare.
I stället för den planerade resan till Stockholm, är det meningen att i slutet av sommaren göra en exkursion till Pörtö och Söderskärs fyr (som för övrigt byggdes redan år 1862 och ritades av Ernst Lohrman).

Båtbygget på Kolabacka fortsätter och hoppeligen blir det sjösättning i sommar. Alla intresserade är hjärtligt välkomna att delta i arbetet, för tillfället är det tillverkning av trallar som gäller. Tag gärna kontakt med Carl-Henrik Stråhlmann (050 326 0331).

Föreningen skickade en skrivelse till Borgå stadsstyrelse, i samband med att man behandlade framtiden för, och utarrenderingen av västra åstranden (Vilenius varv) i juli 2010. Resultatet var klent, och utarrenderingen förlängdes med endast ett år. Vilenius området skulle passa ypperligt för marin verksamhet i olika former, inklusive museiverksamhet (ex. båtsamlingen på Kolabacka).

Marjatta Hyvönen har för något år sedan skrivit en artikel i European Maritime Heritage / Newsletter under rubriken: ”Traditionell segling i det maritima Finland”. Föreningens båt Joosep fanns avbildad i artikeln.

En god fortsättning på det rätt nya året, vi ses på årsmötet – välkommen!

Arvid
Arvid Nyberg, sekr.
050 331 8444