Östnylands allmogebåtsförening

Drumsön 29.4.2012

Hej!
Vår!!
Medlemsbrev!!!
Årsmötet hölls traditionellt i februari. Verksamheten diskuterades igen efter själva mötet, och det fastslogs att upprätthållandet av båtbyggarhantverket och allmogeseglandet fortfarande är en av de viktigaste uppgifter föreningen har. Därför beslöt styrelsen senare att påbörja bygget en ny båt med start på hösten. Det blir antagligen en ”Arctic Tern”, dvs en likadan båt som färdigställdes för en tid sedan.
Medlemsavgiften 2012 höjdes till 20 €. Inbetalningslapp bifogas.
Calle Stråhlmann fortsätter som ordförande.
Det fördes även en diskussion om ökat samarbete med understöds föreningen Pro Marita rf., till och med en sammanslagning var på tapeten. Styrelsen har efter detta diskuterat läget mera ingående med Pro Marita, och kommit till att ett intensivare samarbete är den bästa lösningen just nu.
Efter årsmötet berättade Annika Weckman om projektet ”Östnyländsk kustkultur”, som genomförs med bl.a. EU finansiering via Posintra. Föreningen kunde få bra synlighet i samband med dessa kustkultur evenemang. Speciellt kommer man att satsa på Tove Janssons 100 jubileum sommaren 2014.
Vårens och sommarens program: (följ också med ”I siktet” i Borgåbladet !)
1. Talkodag på Kolabacka onsdagen den 9.5.2012 fr.o.m. kl 14.00. Alla med!
2. Lördagen den 16.6.2012 postrote seglingen Åland – Grisslehamn. Föreningen kanske deltar med ett båtlag.
3. Borgådagarna firas 8-9.6.2012 och kallas ”Öppna kajutornas dag”. Föreningen deltar med att ställa ut en båt eller två, och hoppas att det är en möjlighet att rekrytera nya medlemmar.
4. Rönnäs seglingarna hålls söndagen den 1.7.2012.
5. Pellingedagen är lördagen den 7.7.2012 på Sandholmsudden. Då Rönnäs seglingarna och Pellingedagen nu inträffar på olika veckslut, blir det ingen träff på Algots Lykta detta år.
6. Small Ships Race seglas i Lovisa vattnen 21-22.7.2012.
7. Sibbo båtdag firas söndag 22.7.2012 i Gumbostrand.
7. Saltkoppseglingarna seglas i Lovisa torsdagar: 2.8, 9.8, 16.8 och 23.8.2012.
8. Seglingen “Öskaret” avslutar säsongen i Lovisa 1.9.2012. Fest på kvällen.
9. En utflykt till Söderskär kan bli aktuell i slutet av augusti med start från Gumbostrand eller Borgå. Det skickas ett medlemsbrev om ifall detta blir av.
Föreningens båtar står till förfogande för den som är hugad av att njuta en sväng i Östnylands vackra skärgård. Någon hyra tas inte av medlemmar, men litet underhållsarbete eller en liten frivillig ersättning är ingalunda förbjuden.

Ha en riktigt skön solkluckande vår och sommar,

Arvid
Arvid  Nyberg, sekr.
050 331 8444