BOKFÖRTECKNING

Böckerna finns i ett skåp på Svenska Klubben, Borgå. Carl-Henrik Stråhlmann (019 582646) och Arvid Nyberg (019 54821, 09 677878) har nycklar. Anteckna lånet i den blå låneboken
 • Behrens Björn. 1995. Handbok i träbåtsvård. Stockholm.
 • Blomgren Axel S. 1948. Lärobok i Sjömanskap. Göteborg.
 • Bremberg Fred. 1964. Segelbåtstyper. Stockholm.
 • Brenner Ola. 1981. Segelsjöfart i Ingå. Ekenäs.
 • Broch Ole-Jacob. 1997. Puuvene. Limisauma, tasasauma, ristiinlaminointi, korjaukset ja huolto. Saarijärvi.
 • Budworth Geoffrey. 1998. the Hamlyn book of Knots. London.
 • Ehrensvärd Ulla m.fl. 1997. Farlederna berättar. Borgå.
 • Elfman Erik, Ginsburg Manne. 1960. Båtägaren gör det själv. Stockholm.
 • Engström Ivar A. 1904. Lärobok i Skeppsbyggeri. Stockholm.
 • Ericsson Christoffer H. och Montin Kim (red.). 1998. Maritima kontakter över Finska viken. Sjöhistoriskt forskarseminarium i Åbo 28.11.97. Åbo.
 • Finlands sjöhistoriska museum. 1998, 1999. Årsrapport. Nautica Fennica.
 • Freuchen Peter. 1957. De sju haven. Stockholm.
 • Gedda Per H. m.fl. 1960. Segling. Stockholm.
 • Gustavsson Hardy. 1999. Seglation och skutbygge i Östnyland. Borgå.
 • Grönquist-Franzen. 1998. Människor och båtar i Norden – En litteratur-förteckning (samtliga nordiska länder). Stockholm.
 • Grönqvist Jarl. 2000. Skutor och skeppare. Borgå
 • Herlin T, Zethelius G. 1933. Lärobok i skeppsbyggeri. Stockholm.
 • Högnäs Per-Ove och Örjans Jerker. 1997. Med folk och fisk över Ålands hav. Mariehamn.
 • Johnson Outboard Motors and Sea Horses
 • Karlsson Svenolof . 1998. Föreningen Nordens årsbok 1999. Nordisk kust. Folk och farkoster från Kvarken tíll Grönland. Höganäs.
 • Karlsson Svenolof . 1998. Pohjolan rannoilta. Ihmisiä ja veneitä Merenkurkusta Grönlantiin. Höganäs.
 • Kerkkonen Gunvor. 1977. Borgare och bondeseglare. Handelssjöfart på Reval genom och i SV-Finlands skärgård under tidigt 1500-tal. Helsingfors.
 • Kerkkonen Gunvor. 1959. Bondesegel på Finska viken. Borgå.
 • Koivusalo Fredrik. Rus-projektet. ISBN 952-90-7411-5.
 • Koivusalo Fredrik. 2002. Äspingen. Den forntida österlandsfararens färdmedel. Vasa
 • Kronholm Jan. 1994. ”Jakobstads Wapen”. Skutnäs.
 • Kronholm Jan. 1997. Nanoq. Jakobstad.
 • Lindfors Mikael m.fl. 2001 Borgå fiskargille r.f. 70 år. Borgå.
 • Kinnunen Arvo. 1996. Segelfartygsepokens repmattor. Joensuu.
 • Malmberg Thure. 1998. Skärgårdsbåtar i Sibbo 1858-2000, Passagerar-, post, butiks- och hälsobåtar. Helsingfors.
 • Nordlund Ivar. 1972. Bruksbåtar i Borgå skärgård 1850-1925. Borgå. (Två exemplar)
 • Nyström Lars. 2000. Alg, pytare och skridstång. Helsingfors.
 • Osara K. 1958. Vaneriveneitä rakentamaan. Hyvinkää.
 • Paikkala Sirkka (red.). 1997. Skärgårds-Esbo, Namnskick, natur, historia och framtid. Jyväslylä.
 • Pälviranta Edgar. 1997. Veneenrakennuksen oppikirja. Helsinki.
 • Raumo museum. 1990. Bottnisk kontakt. Raumo.
 • Roramo Pertti. 1995. Suomalainen puuvene. Borgå.
 • Sundström Harri. 1996. Lahemaa Randlased. Tallin.
 • Törnroos Birger. 1968. Båtar och båtbyggeri i Ålands östra skärgård. Meddelanden från sjöhistoriska museet vid Åbo Akademie Nr. 11. Åbo. (2 exemplar).
 • Westman Rainer. 1961. Seglarminnen. Borgå.
 • Wikander C. W. 1901. Käytännöllinen Oppikirja Laivanrakennustaidossa. Åbo
 • Wickholm Per-Gustaf. 1999. Skutor i Sibbo under 1900-talet. Borgå.
 • Wulff C. R. 1967. Skeppsbyggeri för sjöbefälsskolorna. Karlshamn.
 • Ågren Gösta. 1998. Hammarbandet. En bok om Österbottens allmogebåtar. (Reviderat nytryck av upplaga från 1975). Vasa.

 

Tidningar:

 • Puuvene
 • Classic Boat
 • Wooden Boat
 • M.m.